O-VIEW

Celem projektu jest opracowanie i rozwój innowacyjnej w skali świata
technologii wizyjnej wykorzystującej zestaw kilku kamer do obrazowania powierzchni bocznej obiektów cylindrycznych i stożkowych.